Logo_twg_black
Extra informatie

Privacy policy

Privacyverklaring

The Whisky Guide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zorgvuldige en veilige handelingen in de omgang met deze persoonsgegevens wordt als zeer belangrijk geacht door de The Whisky Guide.
Op en via deze website en webshop worden persoonsgegevens verwerkt middels cookies. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en The Whisky Guide. De verwerking van de persoonsgegevens is eveneens noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen van The Whisky Guide omtrent het voeren van een correcte (financiële) administratie.

Specificatie persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verkoopovereenkomst en/of het nakomen van wettelijke verplichtingen omtrent correcte (financiële) administratie. Hieronder vallen:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)
- Betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
- Bedrijfsgegevens (KvK, BTW nummer en factuuradres)
- IP-adres en MAC adres (waar mogelijk anoniem)
- Overige persoonsgegevens die actief en nadrukkelijk verstrekt worden door u in (telefonische) correspondentie
Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld vanuit verschillende informatiebronnen. U verstrekt rechtstreeks persoonsgegevens wanneer er een verkoopovereenkomst tussen u en The Whisky Guide gesloten wordt. Er worden automatisch persoonsgegevens verzameld wanneer u online contact met The Whisky Guide heeft, of bij een bezoek aan de website en/of webwinkel middels de door u toegestemde cookies. Overige informatiebronnen die persoonsgegevens verzamelen zijn afkomstig van vertrouwde derde partijen, zoals de reviews op Google en social media kanalen (Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

The Whisky Guide verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verbeteren van de functionaliteiten van de website en/of webshop
- Contact op te kunnen nemen met u indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door The Whisky Guide
- Informatie te verstrekken over wijzigingen van diensten en producten
- Het verwerken van betalingen in de webshop
- Voldoen aan de wettelijke verplichting van The Whisky Guide omtrent het voeren van een correcte (financiële) administratie
- Het kunnen beoordelen en afhandelen bij eventuele klachten
- Voor de ontwikkeling en verbetering van nieuwe en bestaande producten en/of diensten van The Whisky Guide

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens vermeldt in deze privacyverklaring worden verzameld en bewaard voor de benodigde tijd om de dienstverlening te verrichten, inclusief garantie. Nadien worden de persoonsgegevens nog een jaar bewaard voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, mits er een wettelijke plicht geldt die het langer bewaren van persoonsgegevens vereist.

Verstrekking aan derden

The Whisky Guide kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partners, indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening. De dienstverlening is gebaseerd op de verkoopovereenkomst tussen u en The Whisky Guide. Tevens kan een verstrekking van persoonsgegevens plaatsvinden bij het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen, wijzigingen en inzage in de privacyverklaring

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u ten alle tijden contact opnemen middels de bovenstaande gegevens. The Whisky Guide behoudt het recht om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen.
Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om een export van uw persoonsgegevens op te vragen die The Whisky Guide met uw toestemming gebruikt. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een adequate identificatie. Als het gaat om een inzage in persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de desbetreffende cookie mee te sturen. In het geval van incorrecte persoonsgegevens kunt u The Whisky Guide verzoeken om de persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Cookieverklaring

De cookieverklaring is van toepassing op de website en webshop van The Whisky Guide, eveneens platforms van derden (Instagram, Facebook, Linkedin en YouTube) waar The Whisky Guide een pagina beheert. Bij het eerste bezoek aan de website en webshop wordt u gevraagd om akkoord te gaan dat The Whisky Guide gebruik maakt van analytische- en functionele cookies. The Whisky Guide heeft echter geen volledige controle over de cookies die op platforms van derden gebruikt worden.
Het is mogelijk om de cookies volledig uit te schakelen via uw browser. Het is echter mogelijk dat de website en webwinkel vervolgens niet optimaal werkt.

Contactgegevens

The Whisky Guide | http://the-whiskyguide.com | KvK – 68047517 | +31629308233 | rody@the- whiskyguide.com

Volg mijn reis

the.whiskyguide