Logo_twg_black
Extra informatie

Disclaimer

Disclaimer

The Whisky Guide, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68047517, tracht de informatie op of via deze website en webwinkel actueel en correct weer te geven. The Whisky Guide behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud van de informatie aan te passen en/of onderdelen te verwijderen, zonder dat op voorhand mede te delen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het ontwerp en de compositie van deze website en webwinkel worden met uiterste zorgvuldigheid bewerkstelligd. Echter is het mogelijk dat de informatie op het moment van ontvangst niet correct is of verouderd is. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten ontleend worden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze website en webwinkel of voor onjuistheden en/of onvolledigheden kan The Whisky Guide niet aansprakelijk worden gehouden.
Via de website van The Whisky Guide is het mogelijk om toegang te krijgen tot websites en/of informatiebronnen die beheerd en onderhouden worden door derden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen kan The Whisky Guide niet aansprakelijk worden gehouden.
Indien het voordoen van een overmachtsituatie wordt The Whisky Guide niet gehouden aan de nakoming van enige verplichting jegens de koper en/of opdrachtgever. Tevens is The Whisky Guide geen (schade)vergoeding verschuldigd door het gevolg van een overmachtssituatie, ook niet als het gevolg van een overmachttoestand enig voordeel geniet.

Volg mijn reis

the.whiskyguide